Privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG is Europese regelgeving waarin is bepaald hoe de privacy van burgers beschermd moet worden.
Vanzelfsprekend zal ik altijd zorgvuldig omgaan met jouw gegevens; met of zonder AVG.

De AVG wil graag dat ik uitleg welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hier mee omga. Dat doe ik graag:

“Gaan met die Javaan” is gevestigd in Utrecht en wordt door mij (Jeff van Sprew) geleid. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

“Gaan met die Javaan” verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik meestal ontvang:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

“Gaan met die Javaan” verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor het verzenden van mijn blogpost (als je je hiervoor opgeeft)
– Voor het afhandelen van je betaling

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is beveiligd met een SSL-certificaat en ik maak gebruik van een Nederlandse provider die gebruik maakt van in Nederland gevestigde servers. Mijn e-mail heeft een uniek wachtwoord en loopt via dezelfde provider.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

De bewaartermijn

“Gaan met die Javaan” bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

“Gaan met die Javaan” verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

“Gaan met die Javaan” gebruikt Google-Analytics. Ik heb begrepen dat de cookies die Google-Analytics gebruikt, geen inbreuk maken op jouw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
(“Gegevensoverdraagbaarheid” betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.)
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gaanmetdiejavaan.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.
Je heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons